ފޮޓޯ ގެލަރީ

ފުވައްމުލަކު ވޮލީ މުބާރާތުގައި މީދޫ އަދި ނަގޮންނަމަގޮ ކުޅުނު މެޗް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
22814085_127012447975641_2792010083508816068_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23244581_127012154642337_3901963451697806267_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23316276_127012457975640_1303446848721080338_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23316774_127012604642292_1251152458413028787_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23319324_127014674642085_7259921739405260384_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23376581_127012244642328_2439333405963074006_n
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23432941_10154815876851150_1203741845_o
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
23517864_127013791308840_8857326228725366463_n
meedhoo volg team
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
meedhoo team
ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިއަށްގެންދާ "ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ޓޯނަމެންޓް"ގައި މިއަދު ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ގްރޫޕް ބީގެ ފުރަތަމަ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު މީދޫ ޓީމުން ކާމިޔާބްކޮށްފިއެވެ
meedhoo team