ފޮޓޯ ގެލަރީ

ލިންކު ރޯޑުގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓު

ލިންކު ރޯޑުގައި 10 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ
29027129_945704385588303_9103387436745507756_n
ލިންކު ރޯޑުގައި 10 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ
29027985_945704395588302_1311378567703875439_n
ލިންކު ރޯޑުގައި 10 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ
29025774_945704425588299_114380824426918351_n
ލިންކު ރޯޑުގައި 10 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ
29025398_945704442254964_3222735811789743191_n
ލިންކު ރޯޑުގައި 10 މާޗް 2018 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓް، ފޮޓޯ: އިބްރާހިމް އަބްދުﷲ
29063051_945704458921629_7037296999466777513_n