Goadhiyya Futsal Cup 2017
Goadhiyya Futsal Cup 2017 sponsors and partners

ކަޒިންސް އެފްސީ ބަލިކޮށް ބޭރުމަތި ސެމީއަށް

ގޯދިއްޔާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ކަޒިންސް އެފްސީ އާއި ބައްދަލުކުރި މެޗް ކާމިޔާބުކޮށް އެފްސީ ބޭރުމަތި އިން ސެމީ ފައިނަލްގެ ޖާގައެއް ހޯދައިފިއެވެ....