އަޅުގަނޑަށްދޭ ވޯޓަކީ ޒުވާން ޖީލަށް ދެއްވާ ވޯޓެއް: ޑރ. އަދީލް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ޑރ. އަހުމަދު އަދީލަކީ އުސޫލުތަކުގައި ހިފަހައްޓަވާ ހަރުދަނާ ޒުވާނެކެވެ. ތައުލީމާއި ތަރުބިއްޔަތުގެ މައިދާނުން ސިޔާސީ ދާއިރާއަށް...

ތިމަރަފުށީ ބަހުސް: މުސްތަފާ ރިޔާޒަށް، އަފްރާސީމްގެ މަރުގެ ވާހަކަ ދައްކާނެ ޕްލެޓުފޯމަކީ ކޮބާ؟

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބާއި ދިމާކޮށް ދައުލަތުގެ މީޑިއާ ޕީއެސްއެމްއިން ގެނެސްދޭ ދާއިރާ ބަހުސްގައި ރޭ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ ބަހުސްގައި އެދާއިރާއަށް ވާދަކުރައްވާ މިހާރުގެ...

ޑރ. އަދީލު، އެންމެންގެ އަޑު އިއްވާނެ!

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ކެމްޕެއިން ކުރިއަށްދާއިރު ސިޔާސީގޮތުން ވަކި އަތަކަށް ބުރަ ނުވާ ގިނަ މީހުންގެ ބަހަކަށް ވެފައި އޮންނަނީ އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް...

މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެނަމަ ބަޢާވާތް ކުރާނެ: ރައީސް

އަންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް މެޖޯރިޓީ ނުލިބިއްޖެ ނަމަ 2012 ވަނަ އަހަރު ކުރިފަދަ ބަޢާވާތަށް މިސްރާބު ޖަހާފާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

ރޮޒޭނާގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރަކަށް ގެއްލުން ދީފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވާ އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓް ރޮޒެއިނާ އާދަމްގެ ކެމްޕެއިން ޕޯސްޓަރަކަށް ގެއްލުން ދީފިއެވެ. މިކަމާ...

ޕެންޝަން ފައިސާއިން ދެމަފިރިންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ޕެންޝަން ފައިސާއިން ދެމަފިރިންނަށް ހައްޖަށް ދެވޭ ގޮތަށް ހެދުމަށް ވިސްނަމުންދާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނައިފަރު ދާއިރާއަށް އެމްޑީޕީ ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓު...

ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ލޯންޗުކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހިތަދޫ މެދު ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިލައްވާ ކެންޑިޑޭޓު ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށްފިއެވެ. ހުސެއިން ސޯލިހުގެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކޮށްފައިވަނީ ރޭ ހިތަދޫ ކުޑަކުދިންގެ...