ޚަބަރު

ލިންކް ރޯޑްގައި ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއް އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

އައްޑޫ ސިޓީ، ލިންކް ރޯޑުގައި ޕިކަޕަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓެއް ހިނގައިފިއެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ، ލިންކް ރޯޑުން، ހިތަދޫ ރޯޔަލްޕްލަސް ރެސްޓޯރަންޓާއި ދިމާލުންނެވެ.

މި އެކްސިޑެންޓްގައި ސައިކަލަށާޢި ޕިކަޕަށް ވަނީ ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ގެއްލުން ވެފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ސައިކަލު ދުއްވަން އިން މީހާއަށް މާބޮޑު އަނިޔާއެއް ނުވާ ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.