ޚަބަރު

އަމީތުގެ ބަހުގެ ހަމަލާއެއް ޔާމީނަށް

އެނާ ހައްޔަރު ނުކޮށް ޔާމީނަށް ގައްދޫއަށް ނޭރުމަކީ ޔާމީންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަޑުއްވަރީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަމީތު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދިޔުމަށްފަހު ދޫކޮށްލުމުން އަމީތު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ވަނީ 3500 މީހުންގެ އާބާދީ އަކުން ޖަލްސާއަށް 100 މީހުން ހަމަނުކުރެވުނީ ތާއީދު ނެތިގެން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

"އަޅުގަނޑު ހައްޔަރު ނުކޮށް ޔާމީނަށް ގައްދޫއަށް ނޭރުމަކީ ޔާމީންގެ ނުކުޅެދުންތެރިކަން. 3500 މީހުންގެ އާބާދީ އަކުން ޖަލްސާއަށް 100 މީހުން ހަމަނުކުރެވުނީ ތާއީދު ނެތިގެން. # ޔާމީން ބަލިކުރާނަން އިންޝާ ﷲ.#އިބޫފައިސަލް2018" އަމީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަމީތު ހައްޔަރުކުރީ އެ ރަށަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަން ކުޑަތަންވެފައިވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރީ ރައީސްގެ ދަތުރުފުޅަށް ހުރަސް އަޅަން ހަރަކާތެއް ހިންގަން އުޅުމުގެ ތުހުމަތުގަ އެވެ.