Last Updated: May 24, 19:11
Friday, May 24, 2019
ޚަބަރު

އިބޫ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު މަޖްލިސްގެ މެމްބަރުކަން ދޫކޮށްލާނަން: ޝާހިދު

އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމާއި އެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖްލިސްގެ މެމްބަރު ކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ފަރާތްޕުޅުން އެކުލަވާލައްވާފައިވާ އިންތިގާލީ ކޮމިޓީގެ ސިޔާސީ އިސްވެރިޔާގެ މަގާމު އަދާ ކުރައްވަމުންދާ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވީ ސަރުކާރު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ކޮމެޓީގައި ސިޔާސީ މަގާމުގައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ސުވާލު އުފައްދަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ އިންތިހާބީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު މަޖްލިސްއިން އިސްތިއުފާ ދެއްވާނެކަމަށެވެ، އަދި އިބޫ އާއި އެކު ސަރުކާރުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދްމަތް ކުރެއްވުމުގައި ދެމި ހުންނަވާނެކަމަށެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…