Last Updated: July 16, 21:32
Wednesday, July 17, 2019
ޚަބަރު

ސަމީރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް

ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަމީރަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ސަމީރަކީ ރައީސް އޮފީހަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަސްވަނަ މިނިސްޓަރެވެ.