ޚަބަރު

ސަމީރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް

ޖުމްހުރީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު ސަމީރު ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރު ކަމަށް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ.

ސަމީރަށް މަގާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވީ މިއަދު ހަވީރު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ސަމީރަކީ ރައީސް އޮފީހަށް އައްޔަން ކުރެއްވި ފަސްވަނަ މިނިސްޓަރެވެ.