ޚަބަރު

މިސްކިތްތަކަށް ހަމަލާދީ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލައިފި

ނިއުޒީލެންޑްގެ ދިވެހިން ގިނައިން ދިރިއުޅޭ ސިޓީއެއް ކަމަށްވާ ކްރައިސްޓް ޗާޗުގައި ދެ މިސްކިތެއް ކަމަށްވާ ލިން ވުޑް މަސްޖިދު އަދި އަލް ނޫރު މަސްޖިދުގައި ހަމަލާތަކެއް ދީ 40 އަށްވުރެ ގިނަ މުސްލިމުން ޝަހީދުކޮށްލައިފިއެވެ.

އެ ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާ ދެވުނީ މީހުން ހުކުރު ނަމާދަށް ގޮސްފައި ތިއްބައެވެ. އެތަނުން އެއް މިސްކިތުގައި އެވަގުތު 300 މީހަކު ތިބިކަމަށްވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ބުނެއެވެ. އެ ހާދިސާ ހިނގިއިރު ބަނގުލަދޭޝްގެ ކުރިކެޓް ޓީމްގެ ކުޅުންތެރިންވެސް ތިބީ ނަމާދަށް ގޮސްފައި ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމުގެ މެމެބަރުން ސަލާމަތުން ވަނީ އަނބުރާ ހޮޓަލަށް ގޮސްފައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހެއް ކަމަށްވާ ރަމަޒާން އާއި ހަވާލާދީ "ދަ ގާޑިއަން" ނޫހުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ހަމަލާގެ އަޑު އޭނާއަށް އިވިފައިވަނީ މިސްކިތުގެ ތެރޭގެ ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގައި އޭނާ ހުއްޓައެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ ބަޑީގެ އަޑު އިވުނީ އަހަރެން މިސްކިތުގެ ކުޑަ ކޮޓަރިއެއްގެ ތެރޭގައި ހުއްޓާ ނަމާދު ކުރާ ތަނުން. ހަމަލާދިން މީހާ އަހަންނެއް ނުދެކެން. އެކަމަކު ރޮމުން އެ ސަރަހައްދުން ނިކުމެގެން އަހަރެން ހުރި ކޮޓަރިއާއި ދިމާލަށް މީހުން ދުވެފައި އައި. އަހަރެން ދެކުނިން ބައެއް މީހުންގެ ހެދުން ލެއިން ފޯވެފައިވާ މަންޒަރު. އަދި މަރުވެގެން ވެއްޓެމުން ދިޔަ މަންޒަރު" ރަމަޒާން ބުންޏެވެ.

މިއަދު ދެވުނު ހަމަލާގައި 40 މީހުން މަރުވެފައިވާ ކަމަށް ޔަގީންވެފައިވާ އިރު ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔަފަހުން މަރުވި މީހުން ހިމަނައިގެން އެ އަދަދު މިހާރު 49 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.