Last Updated: June 17, 11:57
Monday, June 17, 2019
ޚަބަރު

ޖާބިރު ފަދަ މީހުންގެ ހެޑްލައިން ހަދައިދިނުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: އަނީލް

ޖާބިރު ފަދަ މީހުންގެ ހެޑްލައިން ހަދައިދިނުން މީޑިއާތަކުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ ކަމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ޝެއިޚް އަނީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝެއިޚް އަނީލް މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބީ ކެންޑިޑޭޓު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ޕީއެސްއެމުން ގެނެސްދިން ޖާބިރުގެ އިންޓަވިއުއެއްގައި ރާއްޖޭގެ ބައެއްގެ ގޮތުގައި މަލިކު އޮއްވައި، އިންޑިއާ އިން އެ ރަށް ނަގަން ޖެހުނީ ކީއްވެތޯ ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެހެންވެ، މަލިކު މައްސަލައިގައި ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާ ސަރުކާރާ ވާހަކަ ދައްކަވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި ވާހަކައަކީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލެއް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ތަރުޖަމާނު އިބްރާހިމް ހޫދު ވިދާޅުވި ކަމަށް ދިވެހި އޮންލައިން ނޫސް "ހަވީރު"ގައި ލިޔެފައިވާ ޚަބަރެއް ޝެއަރ ކުރައްވާ، ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައެވެ.

"ދުލުގެ ސަބަބުން، މީހާއާއި އޭނާގެ ވަށައިގެންވާ މީހުންނަށް މުސީބާތްތަކާއި ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައިވާ މަންޒަރަކީ ތާރީޚުން ފެންނަ ހަގީގަތެއް. އަތްނުފޯރާ ހިސާބަށް ކަންތައް ދިޔުމުގެ ކުރިން މިފަދަ މީހުންގެ ހެޑްލައިން ހަދައިދިނުން މީޑިއާތަކުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ." ޝެއިޚް އަނީލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖާބިރުގެ އެ ވާހަކައަކީ ސަރުކާރުން ތާއީދުކުރާ ވާހަކަތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ޗީފް ކޮމިއުނިކޭޝަން ސްޓްރެޓެޖިސްޓް ހޫދު ވަނީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.