Last Updated: June 21, 08:56
Monday, June 21, 2021
ޚަބަރު ރައީސް ސޯލިހު

މިއަދު ހަވީރު ރައީސް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވަނީ!

ޖޫން 23, 2020, ރައީސް އޮފީހުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން-- ފޮޓޯ : ރައީސް އޮފީސް

މިއަދު ހަވީރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސެއް ދެއްވާނެކަން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާން މަބްރޫކް އަޒީޒު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ރައީސް ޕްރެސްއާ ބައްދަލު ކުރައްވާނީ މިއަދު ހަވީރު 04:00 ގައި ކަމަށެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ކުރިއަށްގެންދާ ޕްރެސްކޮންފަރެންސް ޓީވީތަކުން ވަގުތުން ދައްކާނެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހް އެންމެ ފަހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.