Last Updated: September 28, 15:32
Tuesday, September 28, 2021
ޚަބަރު

އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ރައީސް މައުމޫން ކުރިމަތިލައްވައިފި

މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް)ގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްޤައްޔޫމް ކުރިމަތިލައްވައިފިއެވެ.

ރައީސް މައުމޫން އެމްއާރްއެމްގެ ޒައީމްގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިމިވަނީ އެމް.އާރް.އެމް ގެ ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަންގައި އިންތިޚާބުކުރާ ޕާޓީގެ އަސާސީ ޤަވާއިދުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުމުންނެވެ.

އެމްއާރްއެމްގެ މަގާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވަނީ 16 ސެޕްޓެމްބަރުގެ 16:00 އާ ހަމައަށެވެ.

އެމްއާރްއެމްގެ ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ މަގާމުތަކުގެ ތެރޭގައި ޕާޓީގެ ޒައީމު، ޕާޓީގެ ރައީސް، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް، ޕާޓީގެ ނައިބު ރައީސް (އަންހެން)، އެގްޒެކްޓިވް ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުން، ޒުވާނުންގެ ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ކައުންސިލް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

އެމްއާރްއެމްގެ ފުރަތަމަ ނޭޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އޮކްޓޫބަރު 2 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.