Last Updated: August 18, 10:12
Thursday, August 18, 2022
ޚަބަރު

މިހާރު ލާދިނީ ފިކުރު ވަރަށް ސާފު: ޒައިދު

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ނާޒިމް ސައްތާރު ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނުރުހުން ފާޅުކޮށް ނަޝިދު ރޭ ކުރެއްވި ޓްވީޓާ ގުޅިގެން މިހާރު ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް ލާދިނީ ވަރަށް ސާފު ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޝައިހް އަލީ ޒައީދު ނަޝީދަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ކޮއްކޮ ހައްޔަރުކުރުމާ ގުޅިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އެއްޖިިންސން ގުޅުން ހިންގި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ނާޒިމް ހައްޔަރުކުރީ ސަރުކާރުގެ ތެރޭގައި ތިބި ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ބަޔަކު ރުއްސަން ކަމަށެވެ.

ނަޝީދު އެ ޓްވީޓަށް އެތައް ބައެއްގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވި އިރު، ޒައިދު ވިދާޅުވީ ބޭރު ލިވާތު ކޮމިއުނިޓީގެ ހޯދައިގެން ރާއްޖޭގައި ވެވޭނެ އެއްވެސް މޮޅެއް ނޯންނާނެ ކަމަށާއި މޮޅެއް ނުވެސް ވެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"ލިވާތު ކުޅި އަކީ ވެސް އިޙްތިލާފީ މައްސަލައެކޭ…އިޖުމާއެއް ނެތޭ…ވިދާޅުނުވިކަން ނަސީބު." ޔޯގާ ހަރާން ކަމަށް އިލްމުވެރިން ބުނާތީ އެކަމާ ގުޅުވައިގެން ނަޝީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓާ ވެސް ގުޅުވައިގެން ޒައިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއްޖިންސުން ގުޅުން ހިންގިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ނަޝީދުގެ ކޮއްކޮ ހައްޔަކުރީ ބަންގްލަދޭޝްގެ އެމްޑީ އަލަމްގީރާ އެކީ ގުޅުން ހިންގި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގަށެވެ.