ޚަބަރު

މެޑަމް ފާތުން އާއި ޕީޕީއެމްގެ އޮފިޝަލް ބައެއް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

ރައީސުލް ޖުމްހުރިއްޔާގެ އަނބިކަބަލުން ފާޠިމަތު އިބްރާހިމް އާއި ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އޮފިޝަލް ޓްވިޓަރ އެކައުންޓްތައް ސަސްޕެންޑްކޮށްފިއެވެ.

ގްރައުންޑްވިއުސް ނަމަކަށް ކިޔާ އެކައުންޓަކުން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރަށް ތާއިދު ކުރާ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖޭގެ ހާލަތާއި ގުޅޭ ގޮތުން ހަގީގަތާއި ހިލާފު ވާހަކަތައް ފަތުރައި، ރާއްޖޭގެ ކަންކަން ސިއްރު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން #މޯލްޑީވްސްއިންކްރައިސަސް ގެ ހޭޝްޓެގް ބޭނުންކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އަތިރިމައްޗާއި ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލް ފަދަ ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ބޭނުންކުރަމުންދާ ކަމަށް ގްރައުންޑްވިއުސް ޓްވީޓުގައިވެއެވެ.

ޓްވިޓަރ އެކައުންޓް ސަސްޕެންޑު ކުރުމާއި ގުޅިގެން އަސުރުމާ އިން އާ އެކައުންޓެއް ހަދައި، އެ އެކައުންޓު ފޮލޯ ކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރާއި ރައީސް ޔާމީން ޓުވިޓާގައި ޕްރޮމޯޓު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ ބައެއް ކޯޑިނޭޓަރުންގެ އަމިއްލަ އެކައުންޓުތައް ވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައެވެ.

ގްރައުންޑްވިއުސް އަކީ 2006 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްރީލަންކާގައި ހަރަކާތްތެރިވަމުން އަންނަ ޖަމާއަތެކެވެ.