Last Updated: January 19, 13:24
Wednesday, January 19, 2022
އައްޑޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ހާއްސަ އެލްޑާލީ ވިލެޖެއް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ތެރޭ ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރިޔާސީ ބަޔާން: އައްޑޫގައި އެލްޑާލީ ވިލަޖެއް ގާއިމް ކުރަނީ
އަލީ ހުޒާމް
މި ސަރުކާރުން އައްޑޫއަށް ވެފައިވާ ވައުދުތަކުގައި ހިމެނޭ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް އޮތް ހަ މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ފެށޭނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް އޮތް ހަމަސް ތެރޭ ފެށޭނެ: ރައިސް ސޯލިހު
އަލީ ހުޒާމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގު ހެދުމުގެ ބީލަމުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިމަހު ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރާނެ ކަމަށް ރައިސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ …
ރިޔާސީ ބަޔާން: އައްޑޫގެ މަގު ހަދަން މިމަހު ބަޔަކާއި ހަވާލު ކުރާނެ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް