Last Updated: March 1, 08:33
Monday, March 1, 2021
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުاللهގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި ދިނުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މިއަދުގެ އަޑުއެހުން ފައްޓަވަމުން ގާޒީ ވަނީ މައްސަލައާއި …
އަބްދުއްރަހީމްގެ ޝަރީއަތް: ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވުން އަންނަ އަޑުއެހުމެއްގައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ލީޑަރ އަބްދުއް ރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އަކީ ހިތްވަރުގަދަ މީހެއް ނޫންކަމަށާއި، އެއީ ހަޔާތްކުޑަ މީހެއްކަމަށް ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނިހާދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
އަދުރޭ ހިތްވަރުގަދައެއް ނޫން، ހަޔާތް ކުޑައީ: ނިހާދު
އަލީ ހުޒާމް
އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުالله
ޕީއެންސީގެ ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ)ގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތް ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މިމަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހަށް ތާވަލު ކޮށްފި އެވެ. އަދުރޭގެ މައްޗަށް …
އަދުރޭގެ ޝަރީއަތް މިމަހު 31 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ހޯއްދެވި ކަރަޕްޝަންގެ އެއްވެސް ފައިސާއަކުން އިންތިހާބްވި އެއްވެސް މަޖްލިސް މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމްގައި ނެތްކަމަށް އެޕާޓީން ބުނެފި އެވެ. މިއަދު ޕީޕީއެމްއިން ބޭއްވި ނޫސް …
ވަގު ފައިސާ އިން ހޮވުނު މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމްއަކު ނެތް: އަދުރޭ
އަލީ ހުޒާމް