Last Updated: March 1, 09:02
Monday, March 1, 2021
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. ސުބުރަހްމަންޔަން ޖައިޝަންކަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޢަބްދުﷲ ޝާހިދުގެ އިތުރުން …
އިންޑިއާގެ އެކްސްޓާނަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު ރާއްޖެ ވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއާއި މި ސަރަހައްދުގެ ގައުމުތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ނެޓްވޯކެއްގެ ދެ ބޮޑުން އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. މި ދެ މީހުންނަކި ލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ ދެ މީހުން ކަމަށް …
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ނެޓްވޯކެއްގެ ދެ ބޮޑުން ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލްމީޑިއާގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕެއިނަކީ ޒިންމާދާރުކަން ކުޑަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިފަ ކުރައްވައިފި އެވެ. ރައީސް …
"އިންޑިއާ އައުޓް" އަކީ ޒިންމާދާރުކަންކުޑަ ސިޔާސީ ހަރަކާތެއް: ރައީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އަތަލް ބިހާރީ ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވެއްްޖެއެވެ. ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވިއިރު އުމުރުފުޅަކީ 93 އަހަރެވެ. އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ މިއަދު ހަވީރު ވަޖްޕާއީ އަވަހަރާވުމާއި …
އިންޑިއާގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު ވަޖްޕާއީ އަވަހާރަވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް