Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ކުރީގެ ހައުސިން މިނިސްޓަރު އަދި މާލޭ ސިޓީ މޭޔަރުކަމަށް ޕީޕީއެމް ޓިކެޓުގައި ވާދަކުރައްވާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުއަށް މިއަދުވެސް އޭސީސީއަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމްއިން ބުނެފައިވަނީ މުއިއްޒުއަށް …
މުއިއްޒު މިއަދުވެސް އޭސީސީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރިއަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ފޯރި ގަދަވެފައިވާއިރު ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އެކި ދާއިރާތަކަށް ކުރިމަތި ލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވާދަވެރިކަންވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް …
ހައްޤުގެ ވާހަކަ ނުދައްކަވާ، ބާރު އޮތްއިރު ފްލެޓް ބެއްސެވީ ޕާޓީ ކުދިންނަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދިވެހި ރާއްޖެއިން މިހާރު ފެންނަމުން ދަނީ ގައުމު އާރާސްތުކުރުމުގެ އިންގިލާބީ މަސައްކަތެއް ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. "ރައީސް ޔާމީން 2018" ގެ …
އާރާސްތުކުރުމުގެ އިންގިލާބެއް މި ފެންނަނީ: ޑރ. މުއިއްޒު
އަހްމަދު ރަޝީދު