Last Updated: January 19, 11:57
Wednesday, January 19, 2022
ކުރީގެ ރައީސް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމުގެ ޝަރީޢަތަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހްމަތުތަކަށް ސަރުކާރުން ރައްދެއްދެއްވައި ވާހަކަދައްވާފައި ނުވަނީ އެއީ …
ޔާމިންގެ ޝަރީއަތާ ގުޅުވާ ދައްކަނީ އަސްލެތް ނެތް ވާހަކައެއް، އޯޑިއޯ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފިން: ސަރުކާރު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރި ޖުޑިޝަރީ ކޮމިޓީއާއި ސަލާމަތީ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީން އާންމު ކުރި ހިޔާނާތުގެ ފައިސާ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓުގައި ކުރީގެ …
ދެމަފިރިކަނބަލުންގެ ނަން ހިޔާނާތުގެ ލިސްޓުގައި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަމުން ދިޔައިރު ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ އިދިކޮޅުން އިހުތިޖާޖް ކޮށްފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއަށް ތާއިދުކުރާ ފަރާތްތަކުން ވަނީ …
ރައީސް ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލާ ބެނާ ހިފައިގެން ރައީސް އަރިހަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރ. ފުއްގިރި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމުގެ މުއާމަލާތާއި ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން މާދަމާ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ތާވަލުކޮށްފި އެވެ. ރ. …
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިޔާނާތް: ރައީސް ޔާމީންގެ ޝަރީއަތް މާދަމާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްވި ޖަލު ހުކުމަށް ހައިކޯޓުން ތާއީދުކުރުމުން، އެ ހުކުމް ބަލައިނުގަނެ ސިދާ ހަރަކާތަށް ނިކުމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް …
އިދިކޮޅުން ހުކުމް ބަލައިނުގަނެ ސީދާ ހަރަކާތަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަކީ ވައްކަން ކުރަމުން ކަންކަން ކޮށްދެއްވި ރައީސެއް ކަމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ޝިޔާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ …
"ވައްކަން ކުރަމުން ވެސް ޔާމީން ރާއްޖެ ތަރައްގީ ކުރެއްވި"
ހަސަން ރަޝީދު