Last Updated: May 27, 16:58
Friday, May 27, 2022
ރ. ދުވާފަރު ހެލްތު ސެންޓަރުގެ ސީނިއާ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުގެ މަގާމުގައި ހުރި އާމިރު އަހުމަދު މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމަށް ނޫން ކަމަށާއި، އެކަން …
ދުވާފަރު އާމިރު ވަކިކުރީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަށް ނޫން: ރައީސް އޮފީސް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދި މޯލްޑިވްސްގެ މެންބަރުކަމުގެ މަޤާމަށް، ގދ. ތިނަދޫ، އަސޭގެ އަލްއުސްތާޛާ ސަމާއު އަޙްމަދު ނަޖީބު ޢައްޔަންކުރައްވައިފިއެވެ. …
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މެމްބަރުކަމަށް ސަމާއު އައްޔަން ކުރައްވައިފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކުރީގެ ރައީސް، ޢަބްދުﷲ ޔާމީނު ޢަބުދުލްޤައްޔޫމުގެ ޝަރީޢަތަށް ސަރުކާރުން ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހްމަތުތަކަށް ސަރުކާރުން ރައްދެއްދެއްވައި ވާހަކަދައްވާފައި ނުވަނީ އެއީ …
ޔާމިންގެ ޝަރީއަތާ ގުޅުވާ ދައްކަނީ އަސްލެތް ނެތް ވާހަކައެއް، އޯޑިއޯ މައްސަލަ ބަލަން އަންގައިފިން: ސަރުކާރު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިވަގުތު ސަސްޕެންޝަނުގައި ހުންނެވި ޔޫތު މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މަހްލޫފްގެ މައްޗަށް ކުރެވޭ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އެސެޓް ރިކަވަރީ ކަމިޝަނުން ހިންގީ ގޯސްކޮށް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ …
ރިޔާސީ ކޮމިޝަނުގެ ތަހްގީގު ރަނގަޅުނޫންކަމަށް ރައީސް އެންގެވުމުން ދިޔާނާގެ ފާޑުކިޔުން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މިއަހަރު ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށް ލިބުމަކީ ބޮޑު އުފަލެއް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްޙޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ރާއްޖޭގައި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް …
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ރާއްޖޭގައި ބާއްވަން ފުރުސަތު ލިބުން، ރައީސަށް ބޮޑު އުފަލެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ދިވެހިބަހުގެ އެކެޑަމީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ތިން މެންބަރެއްގެ ދައުރު ހަމަވެފައިވާތީ އާ ދައުރަކަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް، މެމްބަރުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މަހުގެ …
ދިވެހި ބަހުގެ އެކަޑަމީއަށް އާ މެމްބަރުންނާއެކު އާ ރައީސަކަށް ޑރ.އަޝްރަފު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބޮޑު ތިލަދުން މައްޗަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅާއެކު އަރިމަތިން ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެހެން ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ. އެއީ ރައީސްގެ އަރިހުގައި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު …
ބޮޑު ތިލަދުންމަތީގައި ރައީސްގެ އަރިހުގައި ބޮޑުންގެ ވަފްދެއް، ބޮޑު މަންޒަރު ދައްކާލީތަ؟
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 ގައި މާލޭގެ ހާލަތު ދުވަހެއް ދުވަހަކަށް ގޯސްވަމުން އަންނައިރު ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅާނެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ސިއްހީ އިދާރާތަކާއެކު …
ކޮވިޑް ފިޔަވަޅުތައް: ރޭގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގޮތެއް ނުނިންމުނު، އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް މިއަދު!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް ކައުންސެލް ޓު ދަ ޕްރެޒިޑެންޓް އަލްއުސްތާޒު އަހްމަދު އަބްދުﷲ އަފީފް އަކީ މަންދު ކޮލެޖްގެ ޗެއާމަން އަދި އެމްޑީޕީގެ ފުރަތަމަ ރައީސް އިބްރާހިމް …
ރައީސްގެ ލީގަލް ކައުންސިލް އަކީ އިބްރާގެ ޅިޔަނެއް، އިންޓެގްރިޓީއާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ: އިމްތިޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން