Last Updated: March 1, 08:33
Monday, March 1, 2021
ރާއްޖޭގެ ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސްވެ ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ގއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން އައްޑޫސިޓީ އާއި ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށެވެ. …
ދެކުނަށް މޫސުން ގޯސް، ސަމާލުވޭ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. މުސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ޅ. އަތޮޅާއި …
އުތުރުގެ އަތޮޅުތަކަށް ވައިޓް އެލާޓް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޫސުމާބެހޭ ޤައުމީ އިދާރާ، މެޓް އޮފީހުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް އަތޮޅުތަކަށް ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި އެވެ. އެގޮތުން މެޓް އޮފީހުން ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފައިވަނީ ޅ. އަތޮޅުން …
މޫސުން ގޯސްވެ ޔެލޯ އެލާޓް ނެރެފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމުން ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި އެވެ. އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފައިވަނީ މާލެއަށް ބޯކޮށް ވާރޭވެހި އެސްޓީއޯ ފުށްގުދަން ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ފެން ބޮޑުވުމާއި …
މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވެ ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިދިޔަ އަހަރަކީ ދުނިޔޭގެ ތާރީޚުގައި ވެސް އެންމެ ހޫނު އަހަރު ކަމަށް ސައިންސުވެރިން ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިއީ ޖެހިޖެހިގެން ދުނިޔެ މި ރިކޯޑު އާކުރި ތިން ވަނަ …
2016: ތާރީހުގައި ވެސް އެންމެ ހޫނު އަހަރު
އަހުމަދު ނަސޫހް