Last Updated: July 29, 12:58
Thursday, July 29, 2021
މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދީފައިވާ ބޮމުގެ ޓެރިރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން …
ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާގޮތް ރަނގަޅު: މިނިސްޓަރު އިމްރާން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑު-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވީ މީހުންގެ އަދަދު 30،000 އިން މައްޗަށް އަރައިފިއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު …
ރާއްޖޭގެ ކޮވިޑު ކޭސްތައް 30،000 އިން މައްޗަށް!
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާއެއް ދޭން އުޅުނުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން ދީނީ ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތެއް ކަމަށްވާ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިސިސް)އިން …
ތިމަރަފުށި އޮޕަރޭޝަން: އައިސިސްއިން ކަނޑައެޅި ވެރިއެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހަރުކަށި ފިކުރު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުން ތ. ތިމަރަފުށީގައި ބިރުވެރިކަން ފެތުރިފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ. ތިމަރަފުށީގައި ރާވަމުން ދިޔަ ބޮމުގެ ހަމަލާއަކާއި ގުޅިގެން ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ …
ހަރުކަށި ފިކުރުގެ ސަބަބުން ތިމަރަފުށީގައި ބިރުވެރިކަން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އ.ދ.ގެ 74 ވަނަ ޢާންމު މަޖިލީހުގެ ހަވާސާގައި އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީއާއި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ރައީސް …
ރައީސް ސޯލިހު އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު