Last Updated: January 15, 22:03
Friday, January 15, 2021
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ވާދަ ކުރާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ކެނޑިޑޭޓުގެ ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން އެމްޑީޕީއަށް އެ ގޮނޑި ކާމިޔާބު ވެއްޖެ އެވެ. …
ޕީޕީއެމް ކެނޑިޑޭޓްގެ ކެންޑިޑެސީ ބާތިލު ކުރުމުން އެމްޑީޕީއަށް ގޮނޑި ކަށަވަރުވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަލަށް ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ކަނބާއައިސާ ރަނިހިނގުން މަގުގައި ފެންބޮޑުވެފައިވާ ފޮޓޮއަކާއި އެކު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔަން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން މި ފޮޓޯއާއި އެކު ކުރެއްވި …
އަލަށް ހެދި މަގުގައި ފެންބޮޑުވެ ސަރުކާރަށް ފާޑުކިޔުން!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަދާލަތު ޕާޓީ (އޭޕީ)ގެ ރައީސް ކަމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭ ގޮތަށް ބަދަލުކޮށް އެޕާޓީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. އޭޕީން ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އެޕާޓީގެ …
ރައީސް ކަމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިލެވޭގޮތަށް އިންތިހާބަށް ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު ޝިމާޒް އަލީ އަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަ ވީހާވެސް އަވަހަށް ތަހުގީގުކޮށް ނިންމުމަށް އޭނާ ނިސްބަތްވާ ޕާޓީ، މޯލްޑިވްސް ރިފޯމް މޫވްމެންޓް …
ޝިމާޒްގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ނިންމައިދިނުމަށް އެދިއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑު އާއި ފުވައްމުލަކުގެ ބަހުގެ ހިދުމަތް ރޭ އިފުތިތާހު ކުރަން ފޭދޫގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މަޖިލިސް މެމްބަރަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ …
ރޭގެ ޖަލްސާގައި އިބްރާހީމްދީ އާއި ޔަސްރިފް!
ހުސެއިން މިރުސާދު