Last Updated: January 19, 11:57
Wednesday, January 19, 2022
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރުމަށް ބާއްވާ ޝަރީއަތް އަންނަ މަހު ފެށުމަށް އެމެރިކާގެ މަތިގެއިން ނިންމައިފި އެވެ. ސެނެޓްގެ ލީޑަރާ ހަވާލާ ދެއްވާ …
ޓްރަމްޕް އިމްޕީޗް ކުރުމުގެ ޝަރީއަތް އަންނަމަހު ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޫސުމީ ބަދަލުތަކާއި ގުޅިގެން ގައުމުތަކުން އުފައްދާފައިވާ ޕެރިސް އެގްރިމެންޓްގައި އެމެރިކާއިން އަލުން ބައިވެރިވުމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި އެވެ. ރައީސް ސޯލިހް …
އެމެރިކާއިން ތިމާވެށިގެ މުއާހަދާއާ އަލުން ގުޅުން، ރައީސްގެ މަރުހަބާ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމެރިކާގެ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕްގެ ވެރިކަމުގައި މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ނެރުއްވާފައިވާ އަމުރު އެގައުމުގެ އައު ރައީސް ޖޯ …
މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ޓްރަމްޕް ނެރުނު އަމުރު ބައިޑެން އުވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
އެމެރިކާގެ ރައީސް ކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑެން އަދި އެގައުމުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހެރިސް މިއަދު ކުރައްވާނެއެވެ. އެމެރިކާގެ ވެރިރަށް ވޮޝިންގްޓަންގައި ބާއްވާ ހާއްސަ …
އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ބައިޑެން މިއަދު ކުރައްވަނީ
ހަސަން ރަޝީދު
ވެރިކަމުން ފައިބައިވަޑައިގަންނަވަނީ ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުކޮށްފައި ކަމަށް އެމެރިކާގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުން މިއަދު ދުރަށް ވަޑައިގަންނަވާ ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ޔޫޓިއުބްގައި އާންމު ކުރެއްވި ވީޑިއޯއެއްގައި …
ޓްރަމްޕްގެ ވަދާއީ ތަގުރީރު: ކުރަން އައި ކަންތައް ހާސިލުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު