Last Updated: January 30, 13:58
Monday, January 30, 2023
މި އަހަރުގެ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރަން މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެންމެ ހާއްސަ ކަމަކަށް ފެނިގެން ދިޔައީ ދައުލަތައް 35 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ މުއްދަތައް ހިދުމަތްކުރެއްވި …
ޖުމްހޫރީ ޖަލްސާ: ފެނުނީ ދައުލަތައް ހިދުމަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުންނަށް ރައީސްގެ ހިތްޕުޅުގައި އޮތް މަތިވެރިލޯބި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމަނިކުފާނަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލަ އަވަހަށް ބައްލަވާ އަޅުއްވާންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އެޅުއްވުމަށް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ. …
ރައީސް ނަޝީދު، ރައީސް ސޯލިހަށް: "މައްސަލަ އަވަަހަށް ބައްލަވާ ފިޔަވަޅުތައް އަވަހަށް އަޅުއްވާ"
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރޭ ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ ވަނީ، އެމަނިކުފާނާ ރައްޔިތުން ހަވާލުކުރި ފަސް އަހަރުގެ ދައުރުގައި ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ދިރިއުޅުމަކަށް ވާސިލްވުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޕްލޭން އިފްތިތާހު …
ރައީސް ސޯލިހުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން
އަހުމަދު ނަސޫހް
އޯއައިސީގެ 14 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞަލިޙް ސަޢުދިއަރަބިއްޔާގެ މާދަމާ ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫލައިވްއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މި ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް …
އޯއައިސީގެ ބައްދަލުވުމަށް ރައީސް މާދަމާ ސަޢުދީއަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
މުހައްމަދު އައިމަން
ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސްއަށް މިރޭ ފުރާވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ރައީސް ކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި އެމަނިކުފާނު …
ރައީސް ސޯލިހް ޔޫއޭއީއަށް ފުރާވަޑައިގަންނަވަނީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ނ. ހެނބަދު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް، ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ފައްޓަވައި ދެއްވައިފިއެވެ. އުތުރުގެ ދެ އަތޮޅަކަށް ރައީސް މިހާރު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި …
ހެނބަދޫ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ރައީސް އިފްތިތާހު ކޮށްދެއްވައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ރައީސުލް ޖުމުހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. އަތޮޅަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ. ރައީސްގެ މިދަތުރުފުޅަކީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ ދުވާފަރުގައި ބާއްވާތީ، އެޖަލްސާގައި …
ރައީސް މާޅޮސްމަޑުލަށް ފުރާވަޑައިގެންފި
އަހުމަދު ނަސޫހް