Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެ ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި އެެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކޮވިޝީލްޑް …
އައްޑޫއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް)ގެ ސީއިއޯ ޑރ. ޑރ. މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކުގެ ގޮތުގައި މަހަކު 110،000 ރުފިޔާ ލިބޭކަން އެ ހޮސްޕިޓަލުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަމިއްލަ …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލް ސީއީއޯގެ މުސާރަޔަށް 110،000 ރުފިޔާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް 19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހައި ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗު) އިން …
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެނީ
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ އިފްތިތާހީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފިއެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އައްޑޫސިޓީ ކައުންސިލުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މިއަދު ހެނދުނު ވާޗުއަލްކޮށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވާނިން ބޯޑުގެ އިފްތިތާހީ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ގެނެސްފައިވާ ވެކްސިން އައްޑޫސިޓީގައި ދޭން ފަށައިފި އެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ވެކްސިން ޖައްސަވާފައިވަނީ އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އެކްޓިން މެޑިކަލް ޑިރެކްޓަރ ޑރ. …
އައްޑޫގައި ފުރަތަމަ މީހާއަށް ވެކްސިން ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ ފުލުހުންގެ ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބުލަރީ ކޮންސްޓަބަލްގެ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. ފުލުހުންގެ ސްޕެޝިއަލް ކޮންސްޓެބުލަރީގެ ވަޒީފާއަށް ވަނުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފުލުހުން ހޯދަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވާނިން ބޯޑް އެކުލަވާލައިފި އެވެ. އެގޮތުން ބޯޑު ޗެއާޕާސަންގެ މަގާމަށް އައްޔަނު ކޮށްފައިވަނީ އަހުމަދު ޒާހިރު އެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ޗީފް އެގްޒެކްޓިވް އޮފިސަރުގެ މަގާމަސް …
އައްޑޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ގަވާނިން ބޯޑް އެކުލަވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރޭ ހިތަދޫ ބޮޑުމަގުގައި ހުންނަ "ފޭލި" ފިހާރަ ކުރިމަތިން ދެ ސައިކަލް ޖެހި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓްގައި ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބުނު ދެ ޒުވާނުން ފަރުވާ ދެވެން …
އެކްސިޑެންޓްވި ދެ ޒުވާނުން މާލެ ފުރުވައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
ސަރުކާރުން އައްޑޫގައި 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމުގެ ވާހަކަ ދައްކާތާ 14 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް މިވަނީ ވެފައެވެ. ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާހަކަ މި ސަރުކާރުން ދައްކަމުން …
އައްޑޫ 100 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާހަކަ ހަނދާން ނެތިއްޖެ!
އަބްދުﷲ ސޯދިގް