Last Updated: February 5, 18:59
Sunday, February 5, 2023
"ހުރިހާ ދިމާލަކުން އައި ގޮންޖެހުންތައް، ނުވިތާކަށް ޕާޓީގެ ޗެއާޕަސަންވެސް އެންމެ ފަހު ވަގުތުވެސް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުގައި މި ވިދާޅުވަނީ މަހްލޫފަށް ކުރިމަތިލެވޭނެ ކަމަށް ގަބޫލެއް ނުކުރަމޭ،" މިއީ …
އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖާއި ކުރިމަތިލައި އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބީއަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ތާރީހްގައިވެސް މިއީ އެ ޕާޓީން ބޭއްވި އެންމެ ވާދަވެރި އިންތިހާބެވެ. އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާތައް މިހާރު ލިބި ގައުމީ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވީ ކޮންބައެއްކަންވެސް މިހާރު ކަށަވަރު ކުރެވިއްޖެ …
އެމްޑީޕީ އެތެެރޭޭގެެ އިންތިހާބު: ރައީސް ސޯލިހަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް، ނަޝީދަށް ބޮޑު ފިލާވަޅެއް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒުކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން …
ވޯޓު ފޮށިން ކަންކަން ނިންމުމަކީ އެމްޑީޕީގެ އެންމެ މުހިންމު އަމާޒު: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މިއަދު ކުރިއަށްދާ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ރަށްރަށުގައި ފާޅުގައި އުޅެމުންދާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ ގިނަ މެމްބަރުން ވޯޓުލަމުން އެބަދެ އެވެ. އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން ހޮވާ …
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބު: ޕީޕީއެމް މެމްބަރުން ވެސް ފޯރީގައި ވޯޓު އަޅަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއަކުން ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު އެމްޑީޕީގައި ކުރިއަށްދާނެ އެވެ. އެންމެ މެމްބަރުންވެސް ގިނަ ޕާޓީގޮތުގައި އޮތް އެމްޑީޕީގެ ދާއިރާތަކުގެ …
އެތެރޭގެ އެންމެ ބޮޑު އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން މިއަދު، ވާދަވެރިންކަން ވެސް އެހާ ބޮޑު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އެމްޑީޕީގެ ސޯޝަލް މީޑީއާ އެކްޓިވިސްޓު ޝާފިއު ޖަމީލް (ޖަޒީރާ ޝާފިއު) އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖްލިސް އިންތިހާބުގައި އައްޑޫ ދާއިރާގެ ނައިބް ރައިސް ކަމަށް ވާދަކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. މޭއި …
އެމްޑީޕީ އިންތިހާބު: ޝާފިއު އައްޑޫ ސިޓީގެ ނައިބް ރައީސަކަށް!
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގެ މައްސަލައިގައި މިހާތަނަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ މީހުންނާއި މަރު ކޮމިޝަނުން މަރުތަކާއި ގެއްލުވާލާފައިވާ މީހުންގެ މައްސަލައިގައި ތުހުމަތު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭ …
އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތްތެރިންނަށް އެމްޑީޕީ އިންތިހާބުގައި ވާދަނުކުރެވޭނެ!
އަބްދުﷲ ޔާމީން