Last Updated: October 25, 22:51
Sunday, October 25, 2020
ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމުން ފެށިގެން، "100 އެނދެ ހޮސްޕިޓަލަށް" އެޑާ ވާހަކަ ދައްކަމުން އެނީ. 14 އަހަރަ ވެގެން ގޭކަލަސް އެ ހޮސްޕިޓަލަކި މަސައްކަތަށް ނިފެށެއި. …
މެހެއި ދުވަހަށް ތަފިރިން ދޮގޮ ހެދީ ކިޔަން ؟
ޙުސައިން ޒަހީން
މެލޭޝިއާާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ފަޔާޒް (އެފްއޭ) މިއަދު އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ. މެލޭޝިއާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވިކަން ފަޔާޒް …
މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަވާ ރާއްޖޭގެ ސަފީރު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި
ޙުސައިން ޒަހީން
އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. ދޮއްވަލާއި ހިށިވޭލެއި މާކަނާ އާސް އަހަފި …
ބެރަ ޖެހި މާކަނާ
އައްޑޫލައިވް
މި ޒަމާނި މިކެރާ ބޮނޑެތި ވިޔަފާރިއެ، އެ ބާކިން ނުވަތަ ކުންފޫނަކުން ވިއްކާ މުދަލަކަށް ވިޔަސް އަދި ޚިދުމަތަކަށް ވިޔަސް އެ އެއްތަކުގެ ވަކި ޚާއްސަ ކަމައް …
އައްޑޫ މާކެޓް ކެރާއް ތާރީޚީ ސަގާފަތް
އައްޑޫލައިވް
ތެހިށީ ނަސީބައް ކައިށިޖެހި މީހާއް ވީވަރަވެގޮސް. ރަށި ފެރެއިތާ ރަށަށް ގަދަވޭށިޔައު ކޭމުން ރައްކެޑެ ކަލޭގެ ކޭވަކާ ހެން ތެކަމި ދަތޮޅިލާގެން އެބިހިށު. ނާޑަބާލީ ބަރަވަލާކަށް ވީމެއި …
އައްޑޫ މިސާލިބަހި އެތެރުން އަރައިރުން ގަނޑައް
އައި އެލް
މާކަނާ ބެރަ ޖަހަފެއި ލަވަކީ ވާހަކަ އެއް ދުވަހަކި އެއް ދުވަހަކި މާކަނާ ގަލަކަށް ގުއައް ލާފި. މި ގުއާ ލާފެއި އެބެގޭމެއި ރަޅާ ޖަހަފެއި ދޮއްވަލި. …
ރިވެތި އައްޑޫ ބަހި ތަރިކައި އެތެރުން:
އަލީ ހުޒާމް
އެމްވީކޭން ހުޅުމީދޫއޭއި ފޭދޫއެއި ދޭތެރެ އަދަސް އިއްޔެއަސް އަދި އޭގެ ކުރިއެ ދުވަހިޔަސް ދަތެރެ ކެރާ ފެރީ ނިބާތާ. މީ މިކޯ ދޭތެރެ ދޭތެރެން މިވެރިން ކެރާ …
އޮއި، އެމްވީކޭއަށް ހުޅުމީދޫ މީހާ ސަލާން ތެބެ ބެނަތާ…
އަލީ ހުޒާމް
އައު އަސްފަތާލި ސެހެރީ ގަނޑަ އައްޑު އަތެޅެ ހިތަދޫ ކޮންމިޔަސްތާކި ސަތޭކަ އެނދެ ހިމެނޭ އަސްފަތާލާއް އެޑާ ވާހަކަ 2005 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އެކި ސަރުކާރުތަކުން …
އަރަތަކަށް ވެގޭ އައު އަސްފަތާލަ
އަލީ ހުޒާމް