Last Updated: February 18, 23:41
Wednesday, February 19, 2020
އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދްރަ މޯދީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ތަގުރީރު ކުރެއްވުމަށް ބާއްވާ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން، މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރުންނާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ …
މާދަމާގެ ޖަލްސާއާ ގުޅޭގޮތުން ޕީޖީ ލީޑަރުންނާ މަޝްވަރާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި މައްޗަންގޯޅި މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފިއެވެ. މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމުގެ މަގާމަށް …
މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ނަޝީދު އިންތިހާބުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރައީސް ނަޝީދާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުއަށް ހައްލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އޮވެގެން ނުވާނެކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ އަދި ކުރީގެ އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން …
ދެ ރައީސުންނަށް: ހައްލު ނުކުރެވޭ ވަރުގެ މައްސަލައެއް އޮވެގެން ނުވާނެ!
އަލީ ހުޒާމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިހާބު ކުރުމުގެ މައްސަލާގައި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގައި އިސްކޮށް ހަރަކާތްތެރިވާ އެމްޑީޕީގެ އިސް މެމްބަރުން އެދެނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
ދާއިރާގެ މެމްބަރުން ރޮޒޭނާއަށް: އަޅުގަނޑުމެން ބޭނުމީ އަސްލަމް މަޖްލިސް ރައީސަކަށް ގެންނަން!
ހަސަން ރަޝީދު
ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިންގައި އެމްޑީޕީ އާއި ގުޅިފައިވާ އިއްތިހާދުން ވިއްކަމުން ދިޔައީ އިންސާފު ގާއިމް ކޮށްދޭނެ ވާހަކައެވެ. ވަޒީފާ ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އިޔާދަ ކޮށްދޭނެ …
"ނަޒާހަތްތެރި" މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ޚިޔާނާތްތެރިއެއް؟
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެމްބަރު ހަސަން އަފީފަށް ތާއިދު ކުރުމަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ރޭ ދަންވަރު ބޭއްވި ކުއްލި …
މަޖްލިސް ރައީސަކަށް އަފީފު ގެނައުމަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން ތާއިދުކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް އެންމެ އެކަށީގެންވަނީ މަޖިލީހުގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ އިންތިހާބީ މެންބަރު ހަސަން އަފީފް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
މަޖިލީހުގެ ރައީސަކަށް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ބޭފުޅަކީ އަފީފް: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލައްވާނެ ކަމަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާއަށް އިންތިޚާބުވެ ވަޑައިގެންނެވި އަބްދުﷲ ޖާބިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ފުރަތަމަ …
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަމަށް ކުރިމަތިލާނަން: ޖާބިރު
މުހައްމަދު އައިމަން