Last Updated: May 7, 00:23
Thursday, May 6, 2021
އައްޑޫ ފްލައިން ސްކޫލު ހިންގާ އޭޝިއަން އެކަޑަމީ އޮފް އެރޮނޯޓިކްސް (އޭއޭއޭ) އާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރު ނުކުރަން އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒެއިނާ …
ފްލައިން ސްކޫލްގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުނުކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައިފި
ހަސަން ރަޝީދު
މިއީ އަނެއްކާވެސް ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ބޮޑެތި އަދަދުތައް އެކި ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެމުންދާ ކަމުގެ އަޑުތައް ގަދަވެފައިވާ ދުވަސްވަރެކެވެ. މި އަޑުތައް އެންމެފަހުން ގަދަވީ މަންދު …
ފްލައިން ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ދޭނެ ބަދަލެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް؟
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫ ސިޓީ ގަމުގައި ހިންގާ ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުންނަށް މުސާރަ ނުދޭތީ ހަޅުތާލު ކުރަން ފަށައިފިއެވެ. "އައްޑޫލައިވް" އަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ހުރިހާ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހަޅުތާލު …
ފްލައިން ސްކޫލްގެ އިންސްޓްރަކްޓަރުން ހަޅުތާލު ކުރަނީ
ހަސަން ރަޝީދު