Last Updated: January 19, 11:57
Wednesday, January 19, 2022
އައްޑޫ ސިޓީއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެ ވެކްސިން ޖެހުން މެދުކަނޑާލައިފި އެެވެ. އައްޑޫސިޓީގައި ކޮވިޑްޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ފެށީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. ކޮވިޝީލްޑް …
އައްޑޫއަށް ފޮނުވި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ހުސްވެއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒާއި އެކު ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ …
ދެވަނަ ޑޯޒާއެކު ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވާން ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ގއ. ދެއްވަދޫގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފިއެވެ. ހޯމް ކަރަންޓިންގައި ހުރި މީހަކު ކޮވީޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވުމާއި ގުޅިގެން ދެއްވަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ގެނެސްފައިވަނީ މިމަހުގެ ދެ …
ދެއްވަދޫގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މާލޭސިޓީ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރު ކުރުމަށް ފާހަގަ ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ. މި މަސައްކަތް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފަށާފައިވަނީ އިއްޔެއެވެ. މާލޭގެ މިސްކިތްތަކުގައި ގައިުރުކޮށްގެން ނަމާދުކުރުމަށް އިސްލާމިކް …
މިސްކިތްތަކުގައި ގައިދުރުކުރަން ފާހަގަ ޖަހަން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން އިތުރު މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނި ރޭ ފަތިހު 05:06 ހާއިރު ނިޔާވެފައިވަނީ ހުޅުމާލެ މެޑިކަލް ފެސިލިޓީގައި …
ކޮވިޑްގައި އިތުރު މަރެއް، ޖުމުލަ އަދަދު 62 ކަށް!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 25 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ، މިވަގުތުން ފަށައިގެން ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން …
25 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިދާރާގައި ކޮވީޑް-19 އަށް ވެކްސިން ދިނުމުގެ ކަންކަން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މަޖިލިސް އިދާރާގައި ގާއިމްކޮށްފައިވަނީ އޭޑީކޭގެ ވެކްސިން ސެންޓަރެކެވެ. ކުރިން އެތަނުގައި ހާއްސަ …
މަޖިލިސް އިދާރާގައި ވެކްސިން ދިނުން އާންމުކޮށް ހުޅުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 30 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފައިވަނީ، މިވަގުތުން ފަށައިގެން ކޯވިޑް-19 ވެކްސިން …
30 އަހަރުން މަތީ މީހުނަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މައްޝޫރު ފިލްމީ ތަރި ހަސަން އަލި މަނިކު (ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކު) ނިޔާވެއްޖެއެވެ. ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކް ނިޔާވެފަިއވަނީ ދަރުމަވަންތަ …
ކޮވިޑް ޖެހިގެން ކޮއްޔަ ހަސަން މަނިކް ނިޔާވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އަށް ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ ވެކްސިން ޖެހިފަހުންވެސް ބައެއް މީހުން ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަމަށާއި، ވެކްސިން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވަގުތު ނަގާނެ ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު …
ވެކްސިން ޖެހިފަހުން ބައެއް މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވޭ: ޑރ. ނަޒްލާ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރު ކޮރެއާއިން ކޮވިޑް-19އިގެ ވެކްސިން އާއި ފަރުވާއާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށް އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުނި ހެކް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ދެކުނު ކޮރެއާއިން ތުހުމަތުކޮށްފިއެވެ. …
ފައިޒާ ވެކްސިންގެ ޑާޓާ ހެކްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތު އުތުރު ކޮރެއާ އަށް
އީމާ މުހައްމަދު
ގްރޭޓާ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ކާފިއު ހިންގާއިރު، މީޑިއާތަކަށް ބޭރުގައި އުޅުމަށް ހާއްސަ ފާހެއް ދޫކުރަން ނިންމައިފިއެވެ. އެގޮތުން މާލެ ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ކާފިއު ހިންގާ ރޭގަނޑުގެ …
ކާފިއު ގަޑިއަށް މީޑިއާތަކަށް ހާއްސަ ފަހެއް ދޫކުރަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ގދ. ތިނަދޫގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތުން އުވާލައިފިއެވެ. ތިނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލައިފައިވަނީ ފެބްރުއަރީ ހަތްވަނަ ދުވަހު އެވެ. ތިނަދޫ މޮނިޓަރިންގެ ހާލަތަށް ލާފައިވަނީ ހިތަދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް …
ތިނަދޫގެ މޮނިޓަރިން ހާލަތު އުވާލައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުމުރުން 40 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފިއެވެ. އެޗްޕީއޭއިން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު ހެނދުނު 9:00 އިން ފެށިގެން 17:00 އާ …
40 އަހަރުން މަތީ މީހުންނަށް ކޮވިޑް ވެކްސިން ދޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓިގައި ނާޒުކު ހާލަތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފިއެވެ. ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވަނީ، އައްޑޫ ސިޓީ މޮނިޓަރިންގ ޙާލަތަށް ގެނައުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީގައި ނާޒުކު …
އައްޑޫގައި ނާޒުކު ހާލަތުގައި ހުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި މިއަދު ކޮވިޑް-19 އަށް ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް އައްޑޫ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އޭއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އޭއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ، މިއަދު މެންްދުރު 12:00 …
އައްޑޫގައި މިއަދު ރެންޑަމް ސާމްޕަލް ނަގަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން