Last Updated: February 27, 08:45
Thursday, February 27, 2020
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 އަށް އަަރައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 910 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
2003 ވަނަ އަހަރު ފެތުރުނު ނުރައްކާތެރި ރޯގާ ކަމަށްވާ ސާސްގައި މަރުވި މީހުންނަށް ވުރެ، މިހާރު ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު …
ސާސް އަށް ވުރެ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުން އިތުރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަސްއަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން 91 އަހަރުގެ މީހަކު ބަލިން ސަލާމަތްވެ ހޮސްޕިޓަލުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. ޗައިނާ ޑެއިލީއިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: 91 އަހަރުގެ މީހަކު ބަލިން މުޅިން ފަސޭހަވެއްޖެ!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާ އިން 86 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ މަރުވި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާ އިން 86 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
މިހާރު ބޮޑު ބިރަކަށް ވެފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ވާހަކަ އެންމެ ފުރަތަމަ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ ހިއްސާކުރި ޑޮކްޓަރު، ލީ ވެންލިއަންގ ގެ މަރާއެކު ގިނަ ބަޔަކު …
ވައިރަސްގެ އިންޒާރު ދިނުމުން އިދާރާތަކުން ދިނީ ބީރުކަންފަތެއް!
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 600 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަަރައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު …
ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލެއް ނުވޭ، މަރުގެ އަދަދު 600 އަށް ވުރެ މައްޗަށް!
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުގެ ކުރިން އޭގެ ނުރައްކާ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާ އަށް އުފަން ލީ ވެންލިއާންގެ …
ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 564 އަށް އަަރައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 564 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް 1000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: ރަނގަޅުވި މީހުންގެ އަދަދު 1000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާ އިން 65 މީހުން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެ އެކަނި …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: އިއްޔެ އެކަނިވެސް ޗައިނާ އިން 65 މަރު
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިން ކެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން ސަރުކާރުން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް ތިން މީހަކު …
ދިވެހިން ކެރެލާއަށް ދަތުރު ނުކުރަން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 426 އަށް އަަރައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 426 އަށް
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު 600 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުންނަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ނެރެފައިވާ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ޗައިނާގެ …
ކޮރޯނާ ވައިރަސް: 632 މީހަކަށް ފަރުވާދީ ރަނގަޅުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފިއެވެ. ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް …
ވައިރަސް ޖެހިފައިވާ 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ހާލު ވަރަށް ސީރިއަސް!
އަލީ ހުޒާމް
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހިގެން ފިލިޕިންސްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެއެވެ. މިއީ ޗައިނާ އިން ބޭރުގައި މިވައިރަސް ޖެހި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ފިލިޕިންސް އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ "ބީބީސީ" …
ވައިރަސް ޖެހިގެން ޗައިނާ އިން ބޭރުގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ޗައިނާގެ ވޫހާން ސިޓީން އުފަންވި ކޮރޯނާ ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަަރައިފި އެވެ. ޗައިނާގެ ނޭޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނެރުނު ތަފާސް …
ވައިރަސްގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 300 އަށް އަަރައިފި
ހަސަން ރަޝީދު