Last Updated: October 24, 18:46
Saturday, October 24, 2020
އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ކޮވިޑް-19 ގައި ރާއްޖެއިން މީހުން މަރުނުވި ކަމަށް އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީ މެމްބަރު މުހައްމަދު ޝިފާއު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރޭ ބޭއްވި …
އިދިކޮޅުން އުއްމީދު ކުރި ވަރަށް ކޮވިޑްގައި ރާއްޖެއިން މީހުން މަރެއް ނުވި
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ ދެ ދިވެއްސަކު ބަލިން ރަނގަޅުވެ ދޫކޮށްލާފައިވާކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ނެޝަނަލް އިމެޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ …
ކޮވިޑް-19: ދެ ދިވެއްސަކު ބަލިން ފަސޭހަވެއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އަތޮޅުތެރެ ވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ޕީކަށް ދިޔުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން މިހެން …
ކޭސްތައް ފެންނަން ފަށައިފިނަމަ އަތޮޅުތެރެ ވެސް ހަލުވިކަމާއެކު ޕީކަށް ދާނެ
ހަސަން ރަޝީދު
އައްޑޫގެ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެއްވަމުން ގެންދަވަނީ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައިކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފިއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލުން މިއަދު ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި …
އައްޑޫގެ ވިޔަފާރިތަކުން ޑެލިވަރީގެ ހިދްމަތްދޭ ގޮތް ރަނގަޅު: ކައުންސިލް
އަލީ ހުޒާމް
މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުންކޮށްފައި އޮއްވައި ހުއްދަ ނެތި މަގުމަތީގައި މިހާތަނަށް އުޅުނު 209 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ. އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އިސްމާއިލް ނަވީން ވިދާޅުވީ މިއަދު …
މިހާތަނަށް 209 މީހަކު ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ ގޮތުގައި 1545 މީހަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް-19ގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް …
ކޮވިޑް-19: ޕޮޒިޓިވް މީހުންގެ ކޮންޓެކްޓު ޓްރޭސިންގެ އަދަދު 1545!
އަލީ ހުޒާމް
މާލެއިން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން ބުނީ މި މީހާ އަކީ ކޭސް 52 އާއި ސީދާ ގޮތުން ބައްދަލުވި …
މާލެއިން އިތުރު ދިވެއްސަކު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ
ހަސަން ރަޝީދު
ކޮވިޑް19 އަށް މާލެއިން އިތުރު 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ކޮށްފައިވާ ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ މިއަދުގެ މިހާތަނަށް ކޮވިޑް19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި …
މާލެއިން އަނެއްކާވެސް 13 މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
މުހައްމަދު އައިމަން
މާލޭގައި ކޮމިޔުނިޓީ ސްޕްރެޑް ފެށުނީ މީގެ ތިން ހަފްތާ ކުރިން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ މުސްތަފާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ ބޭއްވި …
ކޮމިއުނިޓީ ސްޕްރެޑު ފެތުރެން ފެށި ކަމަށް ބެލެވެނީ ތިން ހަފްތާއެއް ކުރިން
މުހައްމަދު އައިމަން
ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުރާނަ ވެސް އަގުހުރި ކަމަށާއި މިއީ ހުރިހާ ގައުމުތަކެއް ވެސް އެއްބައިވަންތަ ވާންވީ ވަގުތު ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް …
ކޮންމެ މީހެއްގެ ފުރާނަވެސް އަގުހުރި، ގައުމުތައް އެއްބައިވޭ
ހަސަން ރަޝީދު
ރާއްޖެއިން ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުންގެ އަދަދު އަދިވެސް އިތުރުވެދާނެ ކަމަށާއި، ކުރާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ސަމާލުކަން ދިނުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން …
އަދަދުތައް އިތުރުވެދާނެ، ރައްކާތެރިކަމަށް ސަމާލުވޭ: އަމީން
ހަސަން ރަޝީދު
މާދަމާ ހަވީރު 5 ގެ ފަހުން އައްޑޫގައި އާއްމު ވިޔަފާރި ކުރުން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މަނާކޮށްފިއެވެ. އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިރޭ ނެރުނު އިއްލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ …
މާދަމާ ހަވީރު 5 އިން ފެށިގެން އައްޑޫގައި އާއްމު ވިޔަފާރި ކުރުން މަނާ!
އަލީ ހުޒާމް
މުސްލިމުންގެ މުގައްދަސް ދެ ބިން ކަމުގައިވާ މައްކާ އާއި މަދީނާ އަދި ސައުދީ އަރަބިޔާގެ ވެރިރަށް ރިޔާދު މާދަމާއިން ފެށިގެން ބަންދުކުރުމަށް ސައުދީ ރަސްގެފާނު ނިންމަވައިފިއެވެ. ސައުދީ …
ކޮވިޑް-19: މައްކާ، މަދީނާ، ރިޔާދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފި
އަލީ ހުޒާމް
އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި އެވެ. މިއަދު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވީ އަންނަ އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން، އިތުރު …
އިތުރު ހަފްތާއަކަށް ސަރުކާރާއި ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށްފި
ހަސަން ރަޝީދު
ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ދިރިއުޅޭ އިންޑިއާގެ ކެރެލާ ސްޓޭޓުން ކޮވިޑް-19 ޖެހިފައިވާ 95 މީހަކު ފެނިއްޖެއެވެ. ކެރެލާ ސްޓޭޓުގެ ޗީފު މިނިސްޓަރ ޕިނަރައި ވިޖަޔަން ވިދާޅުވީ އެ …
ކޮވިޑް-19: ކެރެލާއިން ބަލިޖެހިފައިވާ 95 މީހަކު ފެނިއްޖެ
އަލީ ހުޒާމް
އިންޑިއާގައި ކޮވިޑް-19 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 415 އަށް އަރައިފިއެވެ. އިންޑިއަން ކައުންސިލް އޮފް މެޑިކަލް ރިސާޗުން މިއަދު ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެގައުމުގައި މިއަދާއި ހަމައަށް ކޮވިޑް- …
ކޮވިޑް-19: އިންޑިއާއިން ބަލި ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 415 އަށް!
އަލީ ހުޒާމް