Last Updated: May 27, 16:58
Friday, May 27, 2022
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ރާއްޖޭގައި ޖަހަން ފަަށައިފިއެވެ. ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ފުރަތަމަ ދޭން ފަށާފައިމިވަނީ ފެބްރުއަރީ 1 ވަނަ …
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އޭޕްރިލް ތިން ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ އެސްޓްރަޒެނެކާ ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް ހެލްތު އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރުން …
ހޮނިހިރު ދުވަހުން ވެކްސިން ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި ކަމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން ބުނެފިއެވެ. ކޮވިޑް …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދެން ޖަހަން ފަށާނީ މާޗް 20 ގައި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯން ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. …
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނީ ވަކި ބަޔަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ ވެކްސިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަހާނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޗަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ …
ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ދިނުން އޮންނާނީ ރޭގަނޑު: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި 45 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖެހި އިތުރު މީހަކު މަރުވުމުން އެކަން ބަލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާޗް 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް …
މާޗް 15 ގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް …
50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެގެން އެކަން އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފުތާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ހުރިހާ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެލްތު …
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފްތާ ތެރޭގައި ގެންނަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޑު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިއްޔެ އެކަނި 282 މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށި މި ވެކްސިން …
282 މީހަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި
އަލީ ހުޒާމް