Last Updated: August 8, 11:43
Monday, August 8, 2022
ކުރީގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު އަދީބު ހަވާލު ކުރުމަށް ދީގެން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ ގެންގޮސް ދިނިން ކަމަށާއި، އަދި ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން …
އަދީބު ދީގެން ޔާމީނަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ، މެޑަމް ފާތުމަށް ކާރެއް ގެންގޮސްދިނިން: އޮއިއްޓޭ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ދެކޮޅަށް …
ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް ހުށަހެޅި ހެއްކެއްގެ ޗެއިންގައި ނުބައި ތާރީހެއް އޮތްކަން ހާމަވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި މިފަހުން ހިނގި އެންމެ ބޮޑު ހިޔާނާތް ކަމަށްވާ އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ ހިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އަދި ޔޫސުފް …
ބޮޑު ހިޔާނާތް- އާރަށު މައްސަލަ: ދައުލަތުގެ އިތުރު ހެއްކެއްގެ ހެކިބަސް ނަގައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިސްކޮށް ހުންނަވާ އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ "އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއްކަމަށް ކަނޑައަޅައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ކެމްޕޭނަކީ ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ އާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ މެންބަރު ޔޫސުފް ނައީމްގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާ …
ޔާމީންގެ މައްސަލަ މަދަނީ މިންގަނޑުން ބެލޭނެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އުތުރަށް ހަތިޔާރު ބާލާ، ގުދަންކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއި ކޮށްފައިވަނީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގައިކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. …
ޔާމީން ސަރުކާރުން، އުތުރުގައި ހަތިޔާރު ގުދަން ހަދަން ސޮއިކުރި: ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޅ. ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ނިންމައިފިއެވެ. ޕީޕީއެމުން ބުނެފައިވަނީ ރައީސް ޔާމީން މިއަދު ކުރެންދޫއަށް ވަޑައިގަންނަވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. …
ރައީސް ޔާމީން ކުރެންދު އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ޣައްދާރުން ލާނެ "ބޮޑު ޖަލެއް" އަންނަ ވެރިކަމެއްގައި އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރ. މީދޫގައި އިއްޔަ ބޭއްވި "އިންޑިއާ އައުޓް" …
ޣައްދާރުން ލާނެ "ބޮޑު ޖަލެއް" އަޅަން ޖެހޭ: ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އިންކާރު ކުރައްވައިފިއެވެ. މި މައްސަލާގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލީ މަނީލޯންޑަރިންގެ ދައުވާގެ އިތުރުން ރިޝްވަތު …
ދައުވާތަކަށް ޔާމީން އިންކާރު ކުރައްވައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ދެން އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ޕީޕީއެމްއަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިގެން އުފައްދާ ސަރުކާރެއްގައި ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި މުވައްސަސާތަކުން ވަޒީފާތަކަށް ނަގާނީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމް މެމްބަރުންނަށް ކަމަށާއި އެހެން ޕާޓީތަކުގެ …
ދެން އުފެދޭ އަޅުގަނޑުމެންގެ ސަރުކާރެއްގައި ވަޒީފާ ދޭނީ ހަމައެކަނި ޕީޕީއެމް ކުދިންނަށް: ޔާމީން
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ވ. އާރަށުގެ މައްސަލައިގައި އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާފުނުވާކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުالله ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކާ ގުޅިގެން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި …
އާރަށު މައްސަލައިގެ ދައުވާ ސާފެއް ނުވޭ: ޔާމީން
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައިސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތްތައް ލައިވް ކޮށްދިނުމަށް ޔާމީންގެ ފަރާތުން އެދިވަޑައިގެންފިއެވެ. މިމައްސަލައިގައި މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި …
ޝަރީއަތް ލައިވް ކޮށްދޭން ޔާމީން އެދިވަޑައިގެންފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ސިނަމާލެ ބްރިޖާއެކު މީހުން ވަޅުލުމުގެ ކަންކަމަށް ވެސް ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެން ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޗެނަލް-13 އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި …
ބްރިޖާއެކު މީހުން ވަޅުލުން ވެސް ފަސޭހަވެއްޖެ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ނުފުރޭ ކަމަށާއި އެއްފަސްކުރުމުގެ މައި ހަބަކީ މާލެ ސަރަހައްދު ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. …
މީހުންނަށް ނޫޅެވޭ ވަރަށް މާލެ ސަރަހައްދު އަދި ނުފުރޭ: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު
އެމްއެމްޕީއާރްސީ ޚިޔާނާތުގައި ހިމެނޭ ވ. އާރަށު މައްސަލައިގައި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތަކުގެ އަޑުއެހުން ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި …
އާރަށު މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
"އިންޑިއާ އައުޓް" ޖަހާފައިވާ ޓީޝާޓް ލުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ޔާމީން މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ އިންޑިއާ އައުޓް ޖައްސަވައިގެން …
"އިންޑިއާ އައުޓް" ޓީޝާޓު ލުމަކީ ލިބޭ ޝަރަފެއް: ޔާމީން
ހަސަން ރަޝީދު