Last Updated: December 2, 22:38
Thursday, December 2, 2021
އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން (އޭސީސީ)ން ބަލަމުންދާ އެއްވެސް މައްސަލައެއްގެ ތެރެއަށް ސަރުކާރުވެސް އަދި ސަރުކާރުގެ އެއްވެސް މުވައްސަސާއެއްގެ ވެރިއެއްގެ ނުފޫޒު ނޯންނާނެކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު …
އޭސީސީން ބަލާ އެއްވެސް މައްސަލައަކަށް ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
ދިވެހި ރާއްޖެއަށް އަހަރަކު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ ސިނގިރޭޓު އަޅިއަށް ހަދައި އިސްރާފު ކުރާކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ. އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތަށް …
ރާއްޖޭގައި ސިނގިރޭޓުން އަހަރު 1.6 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަޅިޔަށް ހަދާ: ރައީސް
އަލީ ހުޒާމް
އިސްލާމްދީނާއި ކީރިތި ރަސޫލާއަށް ފުރައްސާރަކުރަން ޖާގަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދ.ހުޅުދެލި ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ސޯލިހު ވިދާޅުވީ ގާނޫނު …
އިސްލާމްދީނާއި ރަސޫލާއަށް މަލާމާތްކުރަން ފުރުސަތު ނުދޭނަން: ރައީސް
ހަސަން ރަޝީދު