Last Updated: January 31, 13:33
Tuesday, January 31, 2023
އެމްޑީޕީގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާއާ ގުޅޭ މައުލޫމާތު ދޭން ބާއްވަން އުޅުނު އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން ކެންސަލްކޮށްފި …
ނަޝީދަށް ދިން ހަމަލާގެ ވާހަކަ ދައްކަން އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ޝައުގެއް ނެތް؟!
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލީހަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބުކޮށްފި އެވެ. އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މަޖިލީހަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުން މެމްބަރުން އިންތިހާބުކުރީ މިރޭ …
އެމްޑީޕީގެ އިސްތިއުނާފުގެ ފަނޑިޔާރު މަޖިލިސް އިންތިހާބުކޮށްފި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އަކީ ޑިމޮޮކްރަޓިކް އަސާސްތަކަށް ލޯބިކުރާ އެ އަސާސްތައް ނަގަހައްޓަމުން އައި ޕާޓީއެކެވެ. އެތެރޭގެ ޑިމޮކްރަސީ ވަރުގަދަ އެމްޑީޕީއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމޫނާ ދައްކަންއޮތް …
މުއްދަތު ހަމަވެފައިއޮތް ގައުމީ މަޖިލީހަކަށް، އިސްތިއުނާފު މަޖިލިސް އިންތިހާބު ކުރެވިދާނެތަ؟
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) ބައިބައިވިޔަ ނުދޭނެކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ރައީސް އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިފަދައިން ވިދާޅުވެފައިވަނީ، އިންޑިއާގެ …
އެމްޑީޕީ ބައިބައިވިޔަކަ ނުދޭނަން: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި މިވަގުތު ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް ކަމަށް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގެ …
އެމްޑީޕީ ތެރޭގައި އުޅެނީ ރިޔާސީ ޓިކެޓްގެ މައްސަލައެއް: އަބްދުއްރަހީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އަރުވާ އެކިއެކި ލަފާތަކަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަކަމަށް މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސިގެ …
މަޖިލީހުގެ ލަފައަށް ސަރުކާރުން އިޖާބަދޭ މިންވަރު ކުޑަ: ރައީސް ނަޝީދު
އަބްދުﷲ ޔާމީން
މި ހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށް އެމްޑީޕީން ބުނެފިއެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް އެމްޑީޕީން ކުރަމުން އަންނަ "ރަށްވެހި ފަތިސް" …
މިހަފްތާ ނިމެންވާއިރަށް މާލެ ރީނދޫ ކުލައިން ޖަރީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އިންތިހާބު ބާއްވައި ނުނިމެނީސް އެކަކުވެސް މަގާމަކަށް ނުހޮވޭނެ ކަމަށް ލޯކަލް ކައުންސިލް އަދި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމެޓީއަށް މީހުން ހޮވުމަށް ބާއްވައި އިންތިޚާބުގައި މާލެ …
އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް އެކަކުވެސް ނުހޮވޭނެ: އަލްހާން
އީމާ މުހައްމަދު
ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އިން އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން ހޮވުމަށް ބާއްވާ ޕްރައިމަރީތަކުގައި، ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ހޯދުމަށް ޕާޓީއަށް …
ކެންޑިޑޭޓުން ގަވާއިދާއި އެއްގޮތަށް މެމްބަރުން ޕާޓީއާށް ވައްދަން އަންގައިފި
އަހުމަދު ނަސޫހް
ތޭރަ އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވުމަށް ފަހު ވިލާތުން ސިޔާސީ ހިމާޔަތް ހޯއްދަވައިގެން ހުންނެވި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ބާނީ، މުހައްމަދު ނަޝީދު އެނބުރި ރާއްޖެ …
ރާއްޖެ އައުމަށް ޕާޓީ މުޅިން ޤަބޫލެއް ނޫން: ނަޝީދު
އަހުމަދު ނަސޫހް
ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން ފާއިތުވި ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެމްޑީޕީ އައްޑޫ ދާއިރާގެ ރައީސް އަހުމަދު އަދުހަމް ބަންދުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. …
33 ދުވަހަށް ފަހު އަދުހަމް ދޫކޮށްލައިފި
ހަސަން އަޝްރަފް
ރާއްޖޭގެ މަގުމަތީގައި އެއްވެސް ބިރެއް ނެތި ކުށްކުރަނީ ކުށްވެރިންނަށް ފިޔަވަޅެއް ނޭޅި މިނިވަންވާނެ ކަން ޔަޤީންވާތީ ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން ބުނެފި އެވެ. ގާނޫނީ ވަކީލު މަހްފޫޒު …
ކުށް ކުރަނީ އަދަބެއް ނުލިބޭނެކަން އެނގޭތީ: އެމްޑީޕީ
އަހުމަދު ނަސޫހް
ސަރުކާރާއި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ ދެމެދު ވާހަކަތައް ދެއްކުމަށް ހުރަސް އެޅޭ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ތަކުރާރުކޮށް ޢަމަލު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ އެމްޑީޕީން ކަންބޮޑިވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ. އެ …
ޕާޓީ މަޝްވަރާތަކަށް ހުރަސް ކުރިމަތި ނުކުރޭ: އެމްޑީޕީ
ހަސަން ރަޝީދު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ސީމެގުގެ އެޖެންޑާގައި ރާއްޖެ ހިމަނައި، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާއި އެކު ސަރުކާރުން މަޝްވަރާ ކުރުމަށް ގޮވާލުމާއި ގުޅިގެން އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީން ސަރުކާރާއި އެކު …
ސަރުކާރާ މަޝްވަރާ ކުރަން އެމްޑީޕީ މިހާރު ތައްޔާރު!
އަލީ ހުޒާމް
އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތު ޕާޓީގެ ރައީސަކު މިވަގުތު ނުހުންނާނެކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވި ސިޓީ …
އެމްޑީޕީ އާއި އަދާލަތުގައި ރައީސްއެއް ނެތް: އިލެކްޝަން
އަހްމަދު ރަޝީދު
އިދިކޮޅު ޕާޓީ އެމްޑީޕީގެ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭގެ މަގުތަކުގައި ހިނގާލުމެއް ބާއްވަން އެ ޕާޓީން ނިންމައިފި އެވެ. އެމްޑީޕީން ބުނީ …
އެމްޑީޕީގެ ހިނގާލުމެއް، އެކަމަކު ފުރުސަތެއް ނެތް!
ހުސެއިން މިރުސާދު