Last Updated: October 21, 22:25
Thursday, October 21, 2021
އައްޑޫ ސިޓީން އިތުރު 24 މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ. އައްޑު ހޮސްޕިޓަލުން ބުނީ މިއަދު ހަވީރު 6 ޖެހުމާ ހަމައަށް ފެނުނު 24 …
އައްޑޫގެ އަދަދު މައްޗަށް، މިއަދު 24 މީހުން ޕޮޒިޓިވް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޮޑެތި މީހުނަށް އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯސްތަކެއް ފަށަން ނިންމައި ކޯހުގައި ބައިވެރިވާން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިއީ އައްޑޫ ސިޓީގެ އަންހެނުން ކުރިއަރުވާ ކޮމެޓީ …
ހިލޭ އިނގިރޭސި ދަސްކޮށްދޭ ކޯހެއް އައްޑޫގައި ފަށަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫސިޓީ ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެއެވެ. މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާގޮތުގައި ހުޅުދޫން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވަނީ އެރަށުގެ ގެއެއްގައި މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ބިދޭސީއެވެ. އޭނާ ކޮވިޑް-19 …
ހުޅުދޫން ބިދޭސީއެއް ކޮވިޑަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ އެ ސިޓީގެ އެހެން ރަށްތަކާ ގުޅާލަދޭނެ ބުރިޖެއް އަޅަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ރަސްމީކޮށް …
އައްޑޫގައި ބުރިޖެއް އަޅާދޭން ސިޓީ ކައުންސިލުން ރައީސަށް ހުށައަޅަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޝަލަބީ އިބްރާހީމާ އިތުރު ފަންނާނުން ތަކެއް ބައިވެރިވާ ހާއްސަ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫ ސިޓީގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. "ދޮންއުނބަރާ ނައިޓް"ގެ …
މަޝްހޫރު ފަންނާނުންތަކަކާއެކު ހާއްސަ ޝޯއެއް މާދަމާ ރޭ އައްޑޫގައި
އައްޑޫ ސިޓީގައި ހިތަދޫ އާއި ހުޅުދޫ އާއި މީދޫ ބުރިޖަކުން ގުޅާލަދިނުމުގެ މަޝްރޫއަށް ބާރު އަޅުއްވާނެ ކަމަށާއި އެކަން ނުކުރެވެންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ …
އައްޑޫ ސިޓީގައި ބުރިޖު އަޅަން ބާރު އަޅާނަން، އެކަން ނުކުރެވެންވީ ސަބަބެއް ނެތް: ނަޝީދު
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
"އެންމެ ދެކެން ބޭނުމީ ހުޅުދޫ އިން ހިތަދޫއަށް ބުރިޖަކުން ދެވޭނެ ދުވަސް'". މިއީ ކުރިއަށް އޮތް 10 އަހަރަށް އައްޑޫ ސިޓީގެ މާސްޓަރ ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރަން ކުރި …
އައްޑޫ ބްރިޖު އެޅުމުގެ އަޑު ގަދަވަނީ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ އިރުމަތީ ފާރާތާއި ހުޅަނގު ފަރާތުން ދޫކޮށްފައިވާ ބިންތައް އެހެން ސަރަހައްދަކަށް ބަދަލު ކުރަން އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި …
ހިތަދޫ ގޯތީގެ މައްސަލަ: ވަގުތީ އަމުރަށް ޖަވާބު ދޭން ފަސް ދުވަސް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީ ހުޅުދޫގެ ތަރައްގީއަށް ބޭނުންވާ ކަންކަން މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީކަން އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިލްޔާސް ލަބީބު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކްލަބު ހައުސް …
އިލްޔާސް ވިދާޅުވަނީ ހުޅުދޫއަށް ބޭނުންވާ ތަރައްގީ މި ސަރުކާރުން ގެންނާނެ ކަމަށް
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އަންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަ ކުރައްވާނެ ކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވާ އެެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރަން އަދި ނިންމާފައިނުވާ ކަމަށާއި ތާއީދުކުރާނެ …
ޕްރައިމަރީގައި ނަޝީދަށް ތާއީދުކުރަން އެނގޭނީ ވާދަކުރާ މީހުނަށް ބަލާފައި:ސޯބެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫސިޓީގެ އާ ކައުންސިލަށް ބައެއް މީހުން ފާޑު ކިޔަމުންދިޔަ ދަނޑިވަޅެއްގައި ގިނަ ކައުންސިލަރުންނާއެކު މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު އިއްޔެ ވަނީ ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކޮށްފައި އެވެ. ފާޑުކިޔުންތަކަށް ދިން …
އަންދާޒާ ކުރިހާ ގާތައްވެސް އާމްދަނީ ނުލިބި، އައްޑޫ ކައުންސިލް މާޔޫސްވެފައި
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
އައްޑޫ ސިޓީގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ ބިޔަ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ ސިޓީގެ ހުޅުދޫ އާއި މީދޫގައި ހަދާ މަގުތަކުގެ ސާރވޭގެ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ …
އައްޑޫސިޓީގެ މަގުތައް ހެދުމުގެ ބިޔަ މަޝްރޫއު: ހުޅުމީދޫގެ ސާރވޭ ނިމިއްޖެ
މުރުޝިދު އަބްދުލް ހަކީމް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް އަދި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށްދިން ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހަރުކަށި ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަންގައި އައްޑޫސިޓީން ހައްޔަރުކުރި …
ހަރުކަށި ފިކުރު: މަފްތޫހް އަނެއްކާވެސް ހައްޔަރުކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އަންނަ އަހަރު އައްޑޫސިޓީގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާނެކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިއަދުގެ ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު އަސްލާމާއި މެމްބަރުން ސުވާލު ކުރުމަށް …
އަންނަ އަހަރު އައްޑޫގައި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫއެއް ފަށާނެ: މިނިސްޓަރު އަސްލަމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގައި ގާއިމު ކުރާ ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މިހިނގާ މާޗް 29 ވަނަ ދުވަހު ހުޅުވުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާ ކޮށްފިއެވެ. މި މަޝްވަރާކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި …
ޕޮލިސް އެކެޑެމީ މާޗް 29 ގައި ހުޅުވަން މަޝްވަރާކޮށްފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
އައްޑޫސިޓީގެ ތަރައްޤީއާއި އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާކުރަން މަގުފަހިވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އައްޑޫގެ މަގުތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ދެވަނަ ލިންކްރޯޑެއް އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމުގައި …
އައްޑޫގެ ތަރައްޤީއާ އެކު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ފުޅާވާނެ: ފައްޔާޒް
އަބްދުﷲ ޔާމީން