Last Updated: June 21, 09:58
Monday, June 21, 2021
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒާއި އެކު ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ …
ދެވަނަ ޑޯޒާއެކު ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވާން ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް …
50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެގެން އެކަން އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފުތާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ހުރިހާ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެލްތު …
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފްތާ ތެރޭގައި ގެންނަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް 19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހައި ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗު) އިން …
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވެކްސިން ޖައްސަވައިފިއެވެ. ޑރ. ޖަމީލް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައި މިވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާ ކުރި "ކޮވިޝީލްޑު" …
ޑރ. ޖަމީލް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކޮވިޑު-19 ގެ ވެކްސިން އުފުލާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި …
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ސިފައިން ކޮވިޑު ވެކްސިން އުފުލަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު، ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޑރ. …
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ، ނަރީޝް "ސައިޒު"ކޮށްލައިފި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިއްޔެ އެކަނި 282 މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށި މި ވެކްސިން …
282 މީހަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި
އަލީ ހުޒާމް