Last Updated: October 15, 21:53
Friday, October 15, 2021
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯން ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން ކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާން …
ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހަން ދެން ފަށާނީ އިތުރު ވެކްސިން ލިބުމުން: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާނީ ވަކި ބަޔަކަށް ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. …
ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވެކްސިން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ދޭނީ ވަކި ބަޔަކަށް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑުން ރައްކާތެރިވުމަށްޖަހާ ވެކްސިން މިއަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ޖަހާނީ ރޭގަނޑު ކަމަށް ހެލްތް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޗަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ހާމަކޮށްފިއެވެ. ރޭ ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ …
ރޯދަ މަހު ވެކްސިން ދިނުން އޮންނާނީ ރޭގަނޑު: އެޗްއީއޯސީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވުމާއި ގުޅިގެން އެކަން ބަލަމުން އަންނަކަމަށް ހެލްތް އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްއީއޯސީން ބުނެފައިވަނީ މަސްދޯންޏެއްގައި ހުރި 45 އަހަރުގެ …
ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖެހި އިތުރު މީހަކު މަރުވުމުން އެކަން ބަލަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒް މާޗް 15 ވަނަ ދުވަހު ޖަހަން ފަށާނެކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އުނގޫފާރު ރީޖިނަލް …
މާޗް 15 ގައި ދެވަނަ ޑޯޒް ޖަހަން ފަށަނީ
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހާ ވެކްސިންގެ ދެވަނަ ޑޯޒާއި އެކު ކަރަންޓީން ނުވެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ …
ދެވަނަ ޑޯޒާއެކު ރަށްރަށަށް ގޮސް ކަރަންޓިންވާން ނުޖެހޭނެ: މިނިސްޓަރު ނަސީމް
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ފުލުހުންގެ ތެރެއިން 50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފައިވާކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ބުނެފައިވަނީ މިހާތަނަަށް ވެކްސިން ޖަހާފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް …
50 އިންސައްތަ ފުލުހުންނަށް ވެކްސިން ދީފި
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖެހި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު މަރުވެގެން އެކަން އިތުރަށް ތަހްގީގު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ އިން ބުނެފިއެވެ. އެޗްޕީއޭ އިން …
ކޮވިޑް ވެކްސިން ޖެހި މީހަކު މަރުވި މައްސަލައެއް ބަލަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފުތާގައި ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ. އޮންލައިން ނޫހެއް ކަމަށްވާ "ހުރިހާ" އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި ހެލްތު …
އިތުރު 100،000 ޑޯޒުގެ ކޮވިޑް ވެކްސިން މިހަފްތާ ތެރޭގައި ގެންނަނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިން ޖަހަން ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)އިން ހުއްދަ ދީފިއެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވާސިޓީ އާއި އެސްޓްރާޒެނެކާއިން އުފެއްދި ކޮވިޑް-19 ވެކްސިންގެ ފޯމިއުލާ ބޭނުންކޮށްގެން ސެރަމް …
ޑަބްލިޔުއެޗްއޯއިން ކޮވިޝީލްޑް ވެކްސިންއަށް ހުއްދަ ދީފި
އީމާ މުހައްމަދު
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ނުރައްކާތެރި ކޮވިޑް 19 ވައިރަހުން ރައްކާތެރިވުމަށް ޖަހައި ވެކްސިން ޖަހައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން، އައްޑޫ އިކްއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗު) އިން …
އައްޑޫގައި ދުވާލަކު 1000 މީހުންނަށް ވެކްސިން ދެނީ
އީމާ މުހައްމަދު
ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވެކްސިން ޖައްސަވައިފިއެވެ. ޑރ. ޖަމީލް ވެކްސިން ޖައްސަވާފައި މިވަނީ އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ ހަދިޔާ ކުރި "ކޮވިޝީލްޑު" …
ޑރ. ޖަމީލް ވެކްސިން ޖައްސަވައިފި
އަލީ ހުޒާމް
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ކޮވިޑު-19 ގެ ވެކްސިން އުފުލާ ދިނުމުގެ މަސައްކަތް މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އިން ފަށައިފިއެވެ. އެމްއެންޑީއެފް އިން ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި …
ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް ސިފައިން ކޮވިޑު ވެކްސިން އުފުލަނީ
އަލީ ހުޒާމް
ކުރީގެ ރައީސް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުގެ ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ކޯޑިނޭޓަރު، ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު އަހުމަދު ނަރީޝް ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ގުޅޭގޮތުން ދެއްކި ވާހަކަތަކަށް ޑރ. …
ޑރ. މުހައްމަދު އަލީ، ނަރީޝް "ސައިޒު"ކޮށްލައިފި!
އަބްދުﷲ ޔާމީން
ކޮވިޑު ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އިއްޔެ އެކަނި 282 މީހެއްގެ ގަޔަށް ކޮވިޑު ވެކްސިން ޖަހައިފިއެވެ. މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ އާއި ކުޅުދުއްފުށީގައި ފެށި މި ވެކްސިން …
282 މީހަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިފި
އަލީ ހުޒާމް